KANUNLAR

5846 SAYILI FİKİR ve SANAT ESERLERİ KANUNU

6112 SAYILI RADYO ve TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN

5101 ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

TÜZÜK

RATEM TÜZÜĞÜ

YÖNERGELER

BİLİM TEKNİK KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

DENETLEME KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

HAYSİYET KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ