LİSANSLAMA

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 5101 sayılı Kanunla değişik 41 inci maddesi çerçevesinde, eser, icra, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

5846 sayılı Yasanın 80 ve 41'inci maddeleri gereği, üyesi olan yayıncı kuruluşların yayınlarının umuma açık mahal olarak kabul edilmiş bulunan oteller, mağazalar, alışveriş merkezleri,spor merkezleri ve sağlık kuruluşları gibi ayrıntısı yönetmelikte belirtilmiş olan mahallerde kullanılması hususunda izin ve yasaklama hakkına sahip tek kuruluş olan Meslek Birliğimiz de yasanın ve yönetmeliğin amir hükümleri doğrultusunda tarifesini tespit ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunmuştur. 

Bu çerçevede, işletmelerinde radyo ve/veya televizyon yayını bulunan mahallerin öncelikle meslek birliğimizle sözleşme yaparak izin alması gerekmektedir.

  • RATEM 2022 YILI FİYAT TARİFESİ

  • RATEM 2021 YILI FİYAT TARİFESİ

  • RATEM 2020 YILI FİYAT TARİFESİ

  • RATEM 2019 YILI FİYAT TARİFESİ

  • RATEM 2018 YILI FİYAT TARİFESİ

  • RATEM 2017 YILI FİYAT TARİFESİ

  • RATEM 2016 YILI FİYAT TARİFESİ

  • RATEM 2015 YILI FİYAT TARİFESİ

  • RATEM 2014 YILI FİYAT TARİFESİ

  • RATEM 2013 YILI FİYAT TARİFESİ