YEREL MEDYANIN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDEKİ YERİ PANELLERİ

- Ekonomik Gelişmede Radyonun Rolü 
5 Aralık 2006/ Kayseri

- Yerel Radyo ve Televizyonların Pazarlama İletişimindeki Yeri 
7 Şubat 2007, Gaziantep

- Yerel Medyanın Pazarlama İletişimindeki Yeri 
5 Mart 2008 Sakarya

- Yerel Medyanın Sorunları ve Çözüm Yolları 
22 Kasım 2007 Kayseri

- Yerel Radyo ve Televizyonların Pazarlama İletişimindeki Yeri 
04 Kasım 2008 Adana

- Yerel Radyo ve Televizyonların Pazarlama İletişimindeki Yeri 
03 Şubat 2009 Eskişehir