RATEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI YUSUF GÜRSOY "TÜRK DİZİLERİ İHRACATIN

BUZ KIRICISI" RÖPORTAJI İLE MARKETİNG TÜRKİYE SON SAYISINDA