RTÜK'TEN MEDYA KURULUŞLARINA YÖNELİK DUYURU

    Resmi Gazete'de yayımlanan 691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca RTÜK'ün internet sitesinde yayıncı kuruluşlara yönelik tebligat niteliğinde bir duyuru yayımlanmıştır. Anılan duyuruda, 6112 sayılı Kanun'un geçici 4'üncü maddesi kapsamında karasal ortamdan yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, kullanmakta oldukları radyo televizyon vericisi, anten direkleri, kuleleri ile radyolink direkleri ve varsa bunlara ait iletim hatlarına ilişkin bilgileri, yayıncı kuruluş yetkilisi tarafından verilen bilgilerin doğru olduğuna dair kaşeli ve imzalı taahhüdü ile Harita Genel Komutanlığına iletilmek üzere, en geç 7 Ağustos'a kadar RTÜK'e göndermeleri gerektiği vurgulanmıştır.

    Bu kapsamda, aşağıdaki bağlantıdan indirebileceğiniz ‘Ek.4 Tablosu’nun tüm karasal yayın yapan kuruluşlar tarafından (yayın iletimi için yayın binasında radyolink ya da yayın aktarım direği kullanan kuruluşlar da dahil olmak üzere) belirtilen tarihe kadar mutlaka doldurulup gönderilmesi gerekmektedir. Eğer yayın yapmakta bulunduğunuz bina yüksek ve paratoner direği bulunuyorsa ya da yayın yaptığınız direğe enerji taşımak için size özel enerji nakil hattı ve taşıma direği varsa bunları da ilgili kod ve konum bilgileri ile paylaşmanız gerekmektedir. Farklı tesisleri kullanan birden fazla yayın kuruluşu bulunması durumunda, her birisine ait bilgilerin ayrıca doldurulması önemlidir.

    Ayrıca duyuruda, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların Üst Kurul'a beyan ettikleri bilgilerin yanlışlığı veya zamanında bilgi verilmemesi nedeniyle doğabilecek her türlü hukuki sonucun medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ait olacağı kaydedilmiştir.

    Formun doldurulmasına yönelik bilgiler form sütunları içinde belirtilmiş olup, diğer gerekli dosyaları ise yine aşağıdaki bağlantıları kullanarak indirebilirsiniz.

Ek 4: https://drive.google.com/open?id=0B-AT-hJa50-qZ3ZPYUxHeXg2VXM

Ek 3: https://drive.google.com/open?id=0B-AT-hJa50-qUXpXa3J4QmtTT0k

UTM Dönüşüm Açıklaması:

https://drive.google.com/open?id=0B-AT-hJa50-qaWFXSzk3a1J2SGM

Youtube Videolu Anlatım İçin: ​https://youtu.be/hiEi2TwexU4