TÜRK MEDYASI DEMOKRATİK ANAYASAL DÜZENİ SAVUNUYOR                                       

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız hain darbe girişimi, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Güçleri olmak üzere devletin tüm kurumlarının, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın; kısaca Türk halkının topyekûn harekete geçmesi sayesinde bu girişim başarısız olmuştur. Toplumun tüm kesimleri, anayasal düzenin ve kurumlarının ihlaline karşı çıkarak hukukun üstünlüğü ilkesine, temel hak ve özgürlüklere ve insan haklarına olan bağlılıklarını ifade etmişlerdir.

Radyo ve televizyonlarımız, demokrasimize yönelik 15 Temmuz hain darbe girişiminde, önceki darbe süreçlerinden farklı bir şekilde, destek vermek yerine bizzat darbenin karşısında durarak engelleyici yönde aktif rol almış ve hain girişimin başarısızlığa uğramasında büyük bir görev üstlenmiştir. Açık hedef konumunda bulunmasına rağmen demokratik düzene kasteden tüm faaliyetlerle ilgili doğru ve zamanında bilgilendirme yaparak girişimin başarısız olmasında önemli bir rol oynamıştır. Gelişen silahlı tehdit ve çatışmalar dahi yayıncı kuruluş mensuplarının direnişini durduramamış, emniyet güçleri ve milletimizi desteğiyle darbeci askerler etkisiz hale getirilmiş, yayınlar kısa süre sonra normale dönmüştür.

Türkiye, 2005 yılından bu yana sürdürdüğü AB ile üyelik müzakereleri sürecinde, güçlü bir demokratik düzene sahip olma yolundaki niyet ve çabalarını her fırsatta göstermiştir. Bu tip anti-demokratik girişimlerin, ancak demokratik standartların güçlendirilerek ve hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsenerek engellenebileceğinin bilincindeyiz. Darbe girişimine karşı toplumun tüm kesimlerinin ortak tepkisinin, ülkemizin bu yolda ne kadar çok mesafe aldığını göstermesi açısından çok sevindirici olduğunu düşünmekteyiz. Tüm vatandaşlarımızın güçlü bir demokratik düzene olan inancını ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını her fırsatta göstereceğinden eminiz.

RATEM olarak, 15 Temmuz’un birinci yıl dönümünde, ülkemizde 798 yayıncı kuruluşun temsil edildiği tek meslek birliği olarak; tüm medya kuruluşları adına belirtilen evrensel ilkelerin ve hedeflerin samimi bir destekçisi olduğumuzu bir kez daha gururla ve kararlılıkla ifade ederiz.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 

RADYO SPOTLARI